a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz; veri sorumlusu Serdar Plastik ve Ambalaj San. A.Ş. tarafından aşağıda açıklanan usul ve esaslarla toplanmakta ve işlenmektedir.

b) Kişisel verileri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi

TEDARİKÇİ YETKİLİLERİ/TEDARİKÇİ ÇALIŞANLARI : Kimlik, iletişim, müşteri işlem, finans, mesleki deneyim, işlem güvenliği bilgileriniz tarafı olduğunuz sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla tarafınıza ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, bir hakkın tesisi/ kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak,

ÜRÜN VEYA HİZMET ALAN KİŞİ : Kimlik, iletişim, müşteri işlem, finans, hukuki işlem, işlem güvenliği bilgileriniz tarafı olduğunuz sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla tarafınıza ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, bir hakkın tesisi/ kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, veri Sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak,

VELİ/VASİ/TEMSİLCİ : Kimlik, iletişim, müşteri işlem, finans, mesleki deneyim, işlem güvenliği bilgileriniz tarafı olduğunuz sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla tarafınıza ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, bir hakkın tesisi/ kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, veri Sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak,

ZİYARETÇİLER : Fabrikalarımız ve eklentilerini ziyaret etmeniz durumunda, kimlik, görsel ve işitsel kayıtlar, fiziksel mekan güvenliği bilgileriniz İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak,

Web sitemizi ziyaret etmeniz durumunda, kimlik, iletişim, müşteri işlem, işlem güvenliği bilgileriniz veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, tarafı olduğunuz sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla tarafınıza ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, bir hakkın tesisi/ kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, hukuki sebeplerine dayalı olarak,

ÇALIŞAN YAKINLARI VE REFERANSLARI : kimlik, iletişim, finans, mesleki deneyim ve diğer bilgileriniz veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi/ kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, hukuki sebeplerine dayalı olarak,

DİĞER KİŞİ GRUPLARI : Kimlik, iletişim, müşteri işlem, mesleki deneyim, işlem güvenliği, hukuki işlem, finans bilgileriniz veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, tarafı olduğunuz sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla tarafınıza ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, bir hakkın tesisi/ kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, kanunlarda açıkça öngörülmesi, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak,

Kartvizit, sipariş formu, sözleşme ve ekleri, web sitesi, e-posta gibi bilgi, belge  ve/veya sistemlerden kısmen veya tamamen otomatik yöntemlerle ve/veya veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.

c) Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği

Yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak toplanan kişisel verileriniz;

TEDARİKÇİ YETKİLİLERİ/TEDARİKÇİ ÇALIŞANLARI : Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Bilgi güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, Lojistik faaliyetlerin yürütülmesi, Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin takibi, İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetinin yürütülmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi,

ÜRÜN VEYA HİZMET ALAN KİŞİ : Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Bilgi güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, , Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Mal /hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, Lojistik faaliyetlerin yürütülmesi, Mal/hizmet satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi, Talep/şikayetlerin takibi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi,

VELİ/VASİ/TEMSİLCİ : Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Bilgi güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,  Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Mal /hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, Mal/hizmet satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi, Talep/şikayetlerin takibi,

ZİYARETÇİLER : Fabrikalarımız ve eklentilerini fiziken ziyaret eden ziyaretçilerimizin yukarıda belirtilen bilgileri  Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, fiziksel mekan güvenliğinin temini

Web sitemizi ziyaret eden ziyaretçilerimizin yukarıda belirtilen bilgileri; bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

ÇALIŞAN YAKINLARI VE REFERANSLARI : Çalışan adayı başvuru süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, çalışan için iş akdi ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

DİĞER KİŞİ GRUPLARI : Çalışan için iş akdi ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve Kuruluşlarına bilgi verilmesi, Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Mal /hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi,

Amaçlarıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak işlenmektedir.

d) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

TEDARİKÇİ YETKİLİLERİ/TEDARİKÇİ ÇALIŞANLARI : İşlem güvenliği bilgileriniz Bilgi güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amaçlarıyla, tedarikçilerimize aktarılmaktadır.

ÜRÜN VEYA HİZMET ALAN KİŞİ : Kimlik, iletişim, hukuki işlem, işlem güvenliği, finans, müşteri işlem bilgileriniz hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,  finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amaçlarıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, yurtiçi-yurtdışı  tedarikçilerimize aktarılmaktadır.

VELİ/VASİ/TEMSİLCİ : Kimlik ve iletişim bilgileriniz, Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçlarıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, yurtiçi-yurtdışı  tedarikçilerimize aktarılmaktadır.

ZİYARETÇİLER : Kişisel verileriniz aktarılmamaktadır.

ÇALIŞAN YAKINLARI VE REFERANSLARI : Kişisel verileriniz aktarılmamaktadır.

DİĞER KİŞİ GRUPLARI : Kimlik, İletişim, hukuki işlem, finans, mesleki deneyim, müşteri işlem, verileriniz yetkili yetkili kişi, kurum ve Kuruluşlarına bilgi verilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruşlarına, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amacıyla iş ortaklarımıza; mal hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla yurt içi tedarikçilerimize aktarılmaktadır.

TÜM KİŞİ GRUPLARI :

Yedeklemeye konu edilen veri datası içinde yer alan Kimlik, iletişim, finans, mesleki deneyim, özlük ve diğer bilgileriniz çalışan için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, mal /hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,  performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi,

Kurumsal e-posta yazışması yapmanız durumunda e-posta  içeriğinde yer alan Kimlik, iletişim ve e-posta içeriği gibi bilgilerinizi içeren kişisel verileriniz e-posta/bilişim hizmeti satın aldığımız yurtiçi/yurtdışı tedarikçilerimize sistemsel gereklilikler nedeniyle,

Dava açılması durumunda kimlik, iletişim, finans ve diğer bilgileriniz hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçlarıyla avukatlarımız gibi anlaşmalı olduğumuz iş ortaklarına;

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi halinde; Kimlik, iletişim, müşteri işlem, finans, mesleki deneyim, kimlik, görsel ve işitsel kayıtlar, fiziksel mekan güvenliği, işlem güvenliği  ve diğer bilgileriniz talep konusu ile sınırlı olarak Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi amaçlarıyla Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına,

Aktarılmaktadır.

e) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

6698 sayılı Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, kimliğinizi tespit edici bilgileri de içerecek şekilde İstanbul Tuzla Kimyacılar Sanayi Analitik Caddesi No:64 adresine yazılı olarak veya var ise sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle ik@serdar-plastik.com  e-posta adresine iletebilirsiniz.