Politikalarımız ve Etik Değerler

Kalite Politikamız

Teknolojik gelişmeleri takip ederek verimliliği arttıracak şekilde uyarlamak.

Çalışanların memnuniyetini ve kalifikasyonunu artırıcı eğitimler ve etkinlikler gerçekleştirmek. 

Müşteri istek ve beklentilerini en doğru şekilde anlayarak karşılamak.

Tüm çalışanlara KALİTE'yi yaşam felsefesi olarak benimsetip, herkesin katılımını sağlamak.

Tüm süreçlerde israfı engelleyici tedbirler uygulamak.

Diğer tüm paydaşlarımızın mutluluğunu sağlayıcı faaliyetler gerçekleştirmek ve sorumlu olduğumuz tüm mevzuat, ulusal ve uluslar arası standartların uygulanabilir gerekliliklerini yerine getirerek tüm süreçlerimizi iyileştirmeyi taahhüt ederiz. 

KVKK Aydınlatma Metnini okumak için tıklayın Kabul Et